Bestuursleden

Ons bestuur bestaat momenteel uit zes bestuursleden. Er zijn momenteel twee vacatures voor het bestuur.

Voorzitter
Alice van Gosliga, Telefoon: 06 – 25 33 14 05, Email: freerkenalice@planet.nl

Secretaris
Annigje Tolman, Telefoon: 06 – 50 41 26 20, Email: annigje.tolman@hotmail.com

Penningmeester
Esther Hobma, Telefoon: 06 – 29 00 20 55, Email: estherhobma@hotmail.com

Algemeen bestuurslid
Pieta Menage, Telefoon: 06 - 15 09 16 63

Algemeen bestuurslid
Stoffel Visser, Telefoon: 06 – 48 55 25 74, Email:

Algemeen bestuurslid
Frans Kramer, Telefoon: 0

                                              
Kring Tusken Waad en Klif