Bestuursleden

Ons bestuur bestaat momenteel uit zes bestuursleden. Maar we kunnen nog wel een of twee enthousiaste personen gebruiken!

Het emailadres van Kring TWK is kringtwk@hotmail.com  hier kun je terecht voor al je vragen over de kring, wedstrijden of andere gerelateerde paardenzaken.

Voorzitter
Pieta Menage, Telefoon: 06 - 15 09 16 63

Secretaris
Annigje Tolman, Telefoon: 06 – 50 41 26 20, 

Penningmeester
Jantina Feenstra-Dijkstra, Telefoon: 06-27 37 45 71

Algemeen bestuurslid

Frans Kramer, Telefoon: 06-51 74 85 36

Algemeen Bestuurslid multimedia

Almar Gaastra  Telefoon: 06-54 97 71 99

Algemeen bestuurslid

Anca de Boer v/d Werff   Telefoon: 06-53603863


                                              
Kring Tusken Waad en Klif
E-mailen